რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

პედაგოგები

რეზიდენტურის სწავლებას ანხორციელებენ გამოცდილი კლინიცისტი პედაგოგები.

სარეზიდენტო პროგრამების ხელმძღვანელი. მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყბა-სახის ქირურგიის კათედრის გამგე პროფესორი გიორგი მენაბდე

ორთოდონტიული მიმართულებით ექიმი ორთოპედი - იმპლანტოლოგი დავით სუხიტაშვილი

აკადემიური დოქტორი ორთოპედ-იმპლანტოლოგი ავთანდილ მაჭავარიანი

ორთოპედი იმპლანტოლოგი გიგა კიკნაძე

თერაპიული მიმართულებით:

აკადემიური დოქტორი მარიკა ზურმუხტაშვილი

აკადემიური დოქტორი ნატალია სუხიტაშვილი

ექიმი სტომატოლოგი მაკა ლორთქიფანიძე

 

რეზიდენტებისთვის გამოყოფილია ცალკე კლინიკური ბაზა სადაც ისინი დამოუკიდებლად ლოკალური ხელმძღვანელების მეთვალყურეობის ქვეშ ანხორციელებენ კლინიკურ მიღებას.

პედაგოგები:

დათო სუხიტაშვილი

ორთოპედია, ინპლანტოლოგია

გია მენაბდე მ.მ.დ.

ყბა-სახის ქირურგია

ავთო მაჭავარიანი

ორთოპედია, ინპლანტოლოგია

გიგა კიკნაძე

ორთოპედია

ნატალია სუხიტაშვილი

თერაპია

მარიკა ზურმუხტაშვილი

თერაპია

მაკა ლორთქიფანიძე

თერაპია

რეზიდენტურა