რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

რეზიდენტურა

კლინიკა დენტექსი-95 წარმოადგენს საუნივერსიტეტო კლინიკას, სადაც გაერთიანებულია როგორც სასწავლო ასევე კველვითი და საგანმანათლებლო პროგრამები.

კლინიკაში ტარდება მოკლე ვადიანი უწყვეტი სამედიცინო განათლებისა და უწყვეტი პროფესიული მომზადების პროგრამები:

  • იმპლატოლოგია
  • თერაპიული სტომატოლოგია
  • ორთოპედიული სტომატოლოგია
  • ქირურგიული სტომატოლოგია
  • თანამედროვე სტომატოლოგიური ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამები

კლინიკა ატარებს სახელმწიფო პროგრამას რეზიდენტურაში

კლინიკას გააჩნია 18 წლიანი გამოცდილება სარეზიდენტო სწავლების.  

სახელმწიფო სარეზიდენტო პროგრამები ხორციელდება შემდეგი მიმართულებით:

  • თერაპიული სტომატოლოგია
  • ორთოპედიული სტომატოლოგია
  • ქირურგიის გადამზადების პროგრამა
  • ორთოპედიის გადამზადების პროგრამა
  • თერაპიის გადამზადების პროგრამა

 

რეზიდენტურა