რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

დიაგნოსტიკური ცენტრი

დიაგნოსტიკური ცენტრი დაკომპლექტებულია სირონას (cirona გერმანია) წარმოების რადიოვიზიოგრაფიული დანადგარითა და კომპიუტერული ტომოგრაფიული აპარატით. რაც საშუალებას იძლევა ამომწურავად შესწავლილი იქნას პაციენტის ყბაკბილთა სისტემა. 

არსებული აპარატურა ექიმს საშუალებას აძლევს უშვალოდ მკურნალობის პროცესში დააკვირდეს კბილების მკურნალობის ეტაპებს. 

 

რეზიდენტურა