რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

სატექნიკო ლაბორატორია

ჩვენი სატექნიკო ლაბორატორია დაკომპლექტებულია უახლესი აპარატურითა და გამოცდილი ტექნიკოსებით, რაც საშუალებას გვაძლევს დავამზადოთ ნებისმიერი ტიპისა და სირთულის როგორც ორთოპედიული ასევე ორთოდონტიული თანამედროვე კონსტრუქციები. 

რეზიდენტებს საშუალება ეძლევათ ისარგებლონ და სპეციალური მომზადება გაიარონ სატექნიკო ლაბორატორიაში. მათ შესაძლებლობა აქვთ გაეცნონ და მონაწილეობა მიიღონ ისეთი ტექნოლოგიების გამოყენებაში როგორიც არის ცერეკი და კატკამ სისტემა. 

ლაბორატორია აღჭურვილია: 

  • Cad-Cam systems (Sirona) : inFire HTC speed, inEos X5, inLab MC X5
  • Visio Lign, Bio Hpp (Bredent) : bre.LuxPowerUnit, for 2Press 
  • Vacumant 6000M (VITA)
  • Deflex (M.A.D.)
  • Erkoform 3D Motion (Erkodent)
  • Heimerle+Meule (Tecno-Gaz)

. 

რეზიდენტურა