რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

კლინიკური ბაზა

რეზიდენტებისთვის გამოყოფილია ცალკე კლინიკური ბაზა სადაც ისინი დამოუკიდებლად ლოკალური ხელმძღვანელების მეთვალყურეობის ქვეშ ანხორციელებენ კლინიკურ მიღებას. 

კლინიკურ ბაზა დაკომპლექტებულია თანამედროვე სტომატოლოგიური დანადგარებით, სარეზიდენტო კლინიკა უზრუნველყოფილია კომპიუტერული ქსელით, რომელიც უშვალო კავშირშია კლინიკის დიაგნოსტიკურ ცენტრთან.

 

რეზიდენტურა