რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

DIN EN ISO 9001:2008

Posted on 13 June, 2018 by Administrator

DIN EN ISO 9001:2008

კლინიკაში არსებული საერთაშორისო DIN EN ISO 9001:2008 სტანდარტი საშუალებას გვაძლევს მოვარგოთ,დავნერგოთ,განვახორციელოთ და ვაკონტროლოთ კლინიკის საქმიანობა. ISO სტანდარტი უზრუნველყოფს, რომ პროდუქტი და მომსახურება იყოს უსაფრთხო, საიმედო და კარგი ხარისხის.