რ. ლაღიძის N8. თბილისი +995 322 983 990

აუდიტორიები

კლინიკურ საქმიანობამდე რეზიდენტები გადიან სპეციალურ პრეკლინიკურ მომზადებას რომელიც ხორციელდება კლინიკაში არსებულ აუდიტორიებში, სატექნიკო ლაბორატორიასა და სამულიაჟო დანადგარებზე. ასევე ისინი გადიან სპეციალურ მოკლევადიან თეორიულ კურს.

ორთოპედ რეზიდენტებს ეძლევა საშუალება მიიღონ მონაწილეობა კლინიკაში მიმდინარე იმპლანტაციის ოპერაციებში.

 

რეზიდენტურა