http://delapodomu.ru/
მთავარი

  • რეგისტრაცია

კომპიუტერული ტომოგრაფია

ყბების და კბილების სამგანზომილებიანი სურათი . დაწვრილებით...

რეზიდენტურა

კლინიკა ,,დენტექსი 95'' უკვე 17 წელია რაც ჩართულია უწყვეტი სამედიცინო განვითარების და დიპლომის შემდგომი სწავლების პროცესში. ვრცლად...

დისპანსერიზაცია

კლინიკაში მოქმედებს პაციენტთა დისპანსერიზაციის პროგრამა. ვრცლად...

კლინიკის შესახებ

 

 ,,დენტექსი 95'' საქართველოში პირველი საერთაშორისო ISO 9001:2008 სტანდარტების სერთიფიკატის მფლობელი სტომატოლოგიური კლინიკაა. საზოგადოება ვითარდება, გარემოც სწრაფად ცვალებადი ხდება და ორგანიზაციის თამაშის წესებს თვით კონკრეტული გარემო და სიტუაცია გვკარნახობს. აქედან გამომდინარე, მიღებული საერთაშორისო სტანდარტი კლინიკის განვითარების და წარმატების გზამკვლევად გვესახება. საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად კლინიკაში არსებობს მენეჯმენტის, მართვის სახელმძღვანელო, სადაც ასახულია როგორც კლინიკა-პაციენტის ურთიერთობის და მომსახურების სტანდარტი, ასევე თანამშრომლების უფლება-მოვალეობები და ფუნქციები.

 

გაიგე უფრო მეტი ჩვენს შესახებ...

სამედიცინო ტექნოლოგიები

 

 

კბილის ფესვის მკურნალობის (ენდოდონტია) ერთერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპს ფესვის არხის მექანიკური დამუშავება წარმოადგენს. ექსპერიმენტული და კლინიკური კვლევებით დადგენილია, რომ მკურნალობის ეფექტურობა და წარმატება მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული არხის დამუშავების სრულყოფილებასა და გამოყენებულ ენდოდონტიურ ტექნოლოგიაზე. კლინიკურ პრაქტიკაში არხის დასამუშავებლად ექიმები ინსტრუმენტების სხვადასხვა სისტემებს იყენებენ. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი გულისხმობს არხის დამუშავებას ხელის ინსტრუმენტებით.

    ჩვენს კლინიკაში არხის დასამუშავებლად პირველი კლასის სამედიცინო აპარატურის სერტიფიცირებული მწარმოებელის , გერმანული კომპანია VDW- ს აპარატურა და ამავე კომპანიის უახლესი ტექნოლოგია გამოიყენება.

ვრცლად ტექნოლოგიების შესახებ...

DIN EN ISO 9001:2008

 

DIN EN ISO 9001:2008

კლინიკაში არსებული საერთაშორისო DIN EN ISO 9001:2008 სტანდარტი საშუალებას გვაძლევს მოვარგოთ,დავნერგოთ,განვახორციელოთ და ვაკონტროლოთ კლინიკის საქმიანობა. ISO სტანდარტი უზრუნველყოფს, რომ პროდუქტი და მომსახურება იყოს უსაფრთხო, საიმედო და კარგი ხარისხის.

უწყვეტი პროფესიული განვითარება

კლინიკაში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სასწავლო პროგრამა. სწავლების შინაარსი გულისხმობს თეორიულ მეცადინეობებს და პრაქტიკულ სწავლებას ფანტომებზე,კლინიკურ ეტაპებს იმპლანტოლოგიაში, პრაქტიკულ სწავლებას ენდოდონტიაში და მასტერ-კლასებს სხვადასხვა მიმართულებით. მსურველებს შესაძლებლობა ეძლევათ სტაჟირება გაიარონ გერმანიაში.

მკურნალობა საზღვარგარეთ

კლინიკა მომხმარებელს სთავაზობს გერანიის ქ.კარლსრუეში ნებისმიერი სახის სტომატოლოგიურ მომსახურების ორგანიზებაში რეკომენდაციებსა და კოორდინაციას. პაციენტის სურვილის შემთხვევაში 15 სამუშაო დღის განმავლობაში,სამედიცინო მოთხოვნილებების გათვალისწინებით მუშავდება ,,სამედიცინო შეთავაზება“, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას პაციენტისთვის,თუ რა იქნება სავარაუდო ბიუჯეტი და სტომატოლოგიური მკურნალობის შესაბამისი ვადები.

საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აუდიტის მიერ კლინიკა ყოველთვიურად გადის აუდიტორულ შემოწმებას  , რაც გულისხმობს პაციენტების ისტორიების შემოწმებას და ადგენს რამდენად მართებული, სრულფასოვანი და დასრულებული იყო პაციენტის მკურნალობისას და კლინიკაში ყოფნისას ჩატარებული საექიმო საქმიანობები. .

თანამედროვე ორგანიზაციებს დღეს გამძაფრებული კონკურენციის პირობებში გვიწევს არსებობა. დღეს უკვე ძნელია პასუხის გაცემა კითხვაზე, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანია ბაზარზე დამკვიდრების და შემდგომი განვითარებისთვის, დეტალურად გააზრებული გადაწყვეტილების მიღება თუ გადაწყვეტილების სწრაფად მიღება? რა მეთოდები გამოვიყენო მართვაში და როგორ მოვერგო მუდმივად ცვალებად ბიზნეს გარემოს? როგორი სტრატეგიით ვიმოქმედო, ან როგორ შევიმუშავო კომპანიის სტრატეგია? როგორ განვსაზღვრო კომპანიის მიზნების,სტრატეგიის და საქმიანობის სისტემური შემოწმება? როგორ ვუზრუნველყოთ პიარ დოკუმენტაციის, კონკურენტების, განვითარებისთვის აუცილებელი სამუშაოების ფორმირება? როგორ გავზარდო პროდუქტის ან მომსახურების სარგებლიანობა მომხმარებლისთვის? როგორ დავამკვიდრო კომპანიის ბრენდი? ეს კითხვები ყოველთვის აქტუალური იყო, არის და იქნება ორგანიზაციებისთვის.

ყველა ჩვენი მომსახურება და პროდუქტი მაღალი ხარისხისაა. ყოველი თანამშრომელი ჩვენი კომპანიის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ჩვენ არასოდეს გვრჩება უყურადღებოდ ჩვენი საქმიანობისას გარემო და ბუნება